Thông báo về việc xử lý kết quả thi sát hạch tiếng Anh của sinh viên hệ đào tạo CLC và lớp chọn