THÔNG BÁO Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ phụ năm học 2024 - 2025

Kính gửi:

                            - Các Khoa/Viện/Trung tâm;

                            - Sinh viên hệ ĐH chính quy toàn Trường.

Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ phụ năm học 2024 - 2025 như sau:

1. Đối tượng đăng ký:

Học kỳ phụ dành cho các sinh viên học chậm tiến độ, học lại, học cải thiện điểm và đi thực tập theo tiến độ (không dành cho sinh viên học vượt tiến độ).

2. Công tác chuẩn bị (từ 15/5/2024 đến ngày 20/5/2024):

- Phòng Đào tạo hoàn thành xếp thời khóa biểu và chuyển dữ liệu sang cổng đăng ký trực tuyến.

- Sinh viên đăng nhập cổng đăng ký trực tuyến https://dktt.vimaru.edu.vn, đổi mật khẩu, xem trước lịch học và đăng ký thử. Sau ngày 20/5 nhà trường sẽ xóa toàn bộ kết quả đăng ký thử để SV đăng ký chính thức.

- Sinh viên có nguyện vọng mở thêm lớp học phần hoặc reset lại mật khẩu vui lòng gửi email đến địa chỉ dktt@vimaru.edu.vn để được hỗ trợ (dùng email sinh viên).

3. Đăng ký học phần (từ 21/5/2024 đến 30/5/2024):

- Đăng ký học phần: Sinh viên đăng ký học phần trên cổng đăng ký trực tuyến của trường. Lịch đăng ký cụ thể như sau:

+ Sinh viên hệ đại học chất lượng cao: từ 12h00 ngày 21/5/2024 đến 30/5/2024.

+ Sinh viên hệ đại học đại trà: từ 18h00 ngày 21/5/2024 đến 30/5/2024.

- Đăng ký bổ sung: SV năm cuối từ khóa 62 trở về trước gửi yêu cầu đăng ký bổ sung học phần trên cổng đăng ký trực tuyến để Nhà trường xem xét giải quyết.

- Rút học phần: Từ 29/7/2024 đến 09/8/2024, Sinh viên rút học phần trên cổng đăng ký nhưng vẫn phải nộp học phí cho các học phần đã rút.

4. Ghi chú:

- Phân bố thời gian của học kỳ phụ:

+ Thời gian học: 06 tuần, từ 29/7/2024 đến 08/9/2024.

+ Thi học kỳ: 01 tuần, từ 09/9/2024 đến 15/9/2024.

(Các học phần thực tập học và thi đúng theo thời gian trong quyết định thực tập).

- Sinh viên đăng ký đi thực tập chỉ nên đăng ký học một số ít học phần để cân đối giữa thời gian thực tập và thời gian học trên lớp (SV tham khảo ý kiến của cố vấn học tập khi đăng ký).

- Sinh viên Khoa Máy tàu biển, Công trình và Viện Cơ khí nếu đăng ký đi thực tập (trừ Thực tập cơ khí) sẽ không được đăng ký học các học phần khác.

- Nhà trường mở tất cả các học phần để SV đăng ký nhưng chỉ tổ chức giảng dạy cho các lớp học phần có 10 sinh viên đăng ký trở lên (trừ các trường hợp đặc biệt Nhà trường sẽ xem xét cụ thể).

- Điểm thi của học kỳ phụ chỉ dùng để tính điểm tích lũy, không dùng để tính điểm trung bình chung học kỳ và xét học bổng (trừ học phần thực tập theo tiến độ).

Đề nghị các đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

File đính kèm: