KẾT QUẢ XÉT ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP - HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023

Xem chi tiết trong file đính kèm (đăng nhập trình duyệt bằng email vimaru).

Sinh viên có gì thắc mắc liên hệ email dktt@vimaru.edu.vn.