Góp ý

Mọi thông tin góp ý xin liên hệ:


PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

484 Lạch Tray, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng.

Tel: 0225.3735.138 / 0225.3729690 

Fax: (84.225) 3625 175 / 3735 282

Email: phongdaotao@vimaru.edu.vn

Facebook: https://fb.com/phongdaotao.dhhhvn