THÔNG BÁO về việc Đăng ký học phần môn Giáo dục thể chất từ kỳ II - Năm học 2021-2022

Thông báo từ học kỳ 2 năm học 2021-2022, đối với học phần GDTC, mỗi sinh viên chỉ đăng ký 01 tín chỉ trong 1 đợt đăng ký học phần. Nhà trường sẽ mở nhiều đợt đăng ký học phần môn GDTC (4 đợt) trong mỗi năm học để đảm bảo tiến độ học tập của Sinh viên.

Mọi thắc mắc của sinh viên đề nghị liên hệ Phòng Đào tạo (114B - Nhà A1) hoặc Trung tâm Giáo dục thể chất Hàng hải theo số điện thoại 0913 353 556 ./.

 

Xem chi tiết trong file đính kèm.

File đính kèm: