Thông báo thay đổi địa điểm học tại nhà C2 (học kỳ 2 năm học 2020-2021)

Để phục vụ việc giảng dạy các lớp học phần Giáo dục quốc phòng của Khóa 61 đợt 2, Phòng Đào tạo thông báo chuyển các lớp học phần tại phòng 201C2 và 301C2 sang phòng học khác từ ngày 15/03/2021 đến 30/05/2021 tại nhà C2, cụ thể như sau:

TT

Lớp học phần

Giảng viên

Phòng cũ

Phòng mới

1

Luật biển (N01)

Đỗ Văn Cường

201C2

304A2

2

Luật biển (N02)

Đỗ Văn Cường

201C2

304A2

3

Luật hành chính Việt Nam (N01)

Bùi Hưng Nguyên

301C2

305A2

4

Luật hành chính Việt Nam (N02)

Bùi Hưng Nguyên

301C2

306A2

5

Luật hiến pháp Việt Nam (N01)

Trần Gia Ninh

301C2

304A2

6

Luật hiến pháp Việt Nam (N02)

Trần Gia Ninh

301C2

308A2

7

Công pháp quốc tế (N01)

Nguyễn Thành Lê

301C2

304A2

8

Quản lý an toàn lao động HH (N01)

Lương Tú Nam

201C2

604C1

9

Quản lý an toàn lao động HH (N02)

Lương Tú Nam

201C2

304A2

10

Công pháp quốc tế (N02)

Hoàng Thị Ngọc Quỳnh

301C2

304A2

11

Pháp luật kinh tế (N08)

Lương Thị Kim Dung

308A2

304A2

12

Lập kế hoạch chuyến đi (N02)

Nguyễn Thái Dương

308A2

309A2

13

Toán ứng dụng (N01)

Phạm Văn Minh

201C2

407C1

14

Toán ứng dụng (N02)

Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

201C2

407C2

15

Tâm lý học đại cương (N01)

Quách Thị Hà

201C2

406C2

16

Tâm lý học đại cương (N02)

Quách Thị Hà

201C2

406C2

17

Tin học trong đóng tàu (N01)

Nguyễn Thị Hải Hà

301C2

407C1

18

Môi trường và bảo vệ môi trường (N01)

Bùi Thị Thanh Loan

201C2

403C1

 

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho Giảng viên và Sinh viên biết để thực hiện.

Trân trọng thông báo./.