Thông báo nghỉ học nhân kỷ niệm 66 năm ngày thành lập trường (01/04/1956-01/04/2022)

Nhân kỷ niệm 66 năm ngày thành lập trường ĐH Hàng hải Việt Nam (01/04/1956-01/04/2022), Nhà trường cho phép Sinh viên toàn trường nghỉ học 01 ngày thứ Sáu 01/04/2022.

Lịch học bù Nhà trường sẽ thông báo sau.