Thông báo lịch học Giáo dục quốc phòng an ninh đợt 4 (khóa 62)

Đối tượng: Sinh viên khóa 62 các khoa Điện - ĐT, Công nghệ thông tin, Hàng hải, Viện Môi trường

Thời gian học: từ 04/04-25/04/2022.

Xem chi tiết trong file đính kèm

Sinh viên cần hỗ trợ thông tin vui lòng gửi về email dktt@vimaru.edu.vn

Ghi chú: Những SV đã học các học phần lý thuyết trong học kỳ 1 nhà trường sẽ bố trí dạy nội dung thực hành vào thứ 7, Chủ nhật. Lịch chi tiết nhà trường sẽ thông báo sau.

Trân trọng thông báo