Thông báo lịch học Giáo dục quốc phòng An ninh của Khóa 62 (Đợt 1)

Thời gian học: Từ ngày 06/09/2021 đến 25/09/2021. Buổi sáng từ 07h00 đến 11h30. Buổi chiều từ 13h00 đến 17h30.

Hình thức: Học online qua phần mềm Google Classroom.

Danh sách các lớp xem chi tiết tại đây

Nếu cần hỗ trợ Sinh viên vui lòng liên hệ với Giảng viên phụ trách nhóm.

Trân trọng thông báo.