Thông báo lịch học bổ sung nội dung thực hành của học phần Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật (Khóa 62)

Nhà trường thông báo lịch học bổ sung nội dung thực hành của học phầnKỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật cho SV khóa 62 diện xét tuyển học bạ và tuyển thẳng như sau:

1. Các nhóm N11, 12, 13, 14, 15: học các ngày 20,21,22/6/2022 từ tiết 1 - 10 và ngày 23/6/2022 từ tiết 1 - 5.

2. Các nhóm N16, 17, 18, 19: học ngày 23/6/2022 từ tiết 6 - 10 và các ngày 24,25,26/6/2022 từ tiết 1 - 10 và ngày 23/6/2022 từ tiết 1 - 5.

Xem chi tiết trong file đính kèm