THÔNG BÁO Kế hoạch tổ chức thi HK I.A (học phần có BTL, Đồ án) và Kỳ thi phụ tháng 10/2014

Kính gửi:                                                                                                                            

                     - Các Khoa/Viện/Bộ môn/Trung tâm.

                     - Sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy trong toàn Trường.

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức thi học kỳ I.A - Đợt 2 - Năm học 2014 - 2015 và Kỳ thi phụ tháng 10/2014 như sau:

1. Lịch thi: Từ 25/10/2014 đến 09/11/2014 (Lịch thi chi tiết kèm theo).

2. Phân công tổ chức thi:

2.1. Phòng Khảo thí & ĐBCL:

- Tổ chức thi rọc phách cho các học phần của Viện Khoa học cơ bản, Viện Khoa học cơ sở, Khoa Lý luận chính trị, BM Ngoại ngữ, BM Tin học đại cương có từ 40 SV trở lên, các học phần còn lại (<40 SV) do Bộ môn tự tổ chức.

2.2. Các Khoa/Viện/Bộ môn:

- Phân công Giảng viên tham gia coi thi các môn thi rọc phách theo kế hoạch của Phòng Khảo thí & ĐBCL. Cán bộ coi thi rọc phách có mặt tại Phòng đợi Giáo viên (Phòng 102-B5) trước giờ thi 15 phút để bốc thăm cán bộ coi thi.

- Tổ chức thi các học phần do đơn vị quản lý: In phiếu thi, phân công cán bộ coi thi, rọc phách, nhập điểm... Đối với các học phần có số lượng sinh viên ít, các Bộ môn trong cùng Khoa/Viện có thể thống nhất để cử 02 Giảng viên coi thi cho tất cả các học phần cùng ca thi.

- Các Bộ môn: Chuẩn bị đề thi, in sao đủ số lượng và cử cán bộ giám sát đề thi tại tất cả các buổi thi; Chấm thi và nộp kết quả thi về Giáo vụ Khoa/Viện hoặc Phòng Khảo thí & ĐBCL chậm nhất là 07 ngày sau khi thi.

- Giáo vụ Khoa/Viện cập nhật điểm vào phần mềm quản lý đào tạo trước ngày 20/11/2014.

Đề nghị các đơn vị và cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện./.

File đính kèm: