Thông báo Chuyển lịch học của khóa 58 để tham dự Lễ khai giảng

Kính gửi:

                     - Các Khoa, Viện trong toàn Trường.

                     - Sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 58.

Thực hiện kế hoạch của Nhà trường, toàn bộ sinh viên khóa 58 phải tham dự Lễ khai giảng năm học 2017-2018 vào buổi sáng ngày 21/09/2017 tại Nhà thi đấu thể thao Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Để buổi Lễ khai giảng đạt kết quả tốt, Nhà trường thông báo chuyển lịch của tất cả các lớp học phần của khóa 58 trong buổi sáng ngày 21/09/2017 (Thứ Năm) sang buổi sáng ngày 30/09/2017 (Thứ Bảy), tiết học và phòng học không thay đổi.

Yêu cầu các đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.