THÔNG BÁO Các ngày nghỉ lễ và chuyển lịch học trong học kỳ I - Năm học 2019-2020

Kính gửi:

- Các Khoa, Viện, Trung tâm.

- Sinh viên hệ đại học chính quy toàn trường.

Nhà trường thông báo các ngày nghỉ lễ và chuyển lịch học trong học kỳ I - Năm học 2019 -2020 của sinh viên hệ Đại học chính quy như sau:

Ngày nghỉ lễ

Chuyển lịch học

Ngày Nhà giáo VN: 20/11/2019 (Thứ Tư)

23/11/2019 (Thứ Bảy)

Tết Dương lịch: 01/01/2020 (Thứ Tư)

04/01/2020 (Thứ Bảy)

 

Nếu Giảng viên không dạy theo kế hoạch chuyển lịch học của Nhà trường thì có thể tự bố trí dạy vào các ngày trong tuần (liên hệ phòng Đào tạo để xếp phòng học).

Yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.