THÔNG BÁO Các ngày nghỉ lễ và chuyển lịch học trong học kỳ I - Năm học 2018-2019

Kính gửi:

- Các Khoa, Viện, Trung tâm.

- Sinh viên hệ đại học chính quy toàn trường.           

Nhà trường thông báo các ngày nghỉ lễ và chuyển lịch học trong học kỳ I- Năm học 2018 -2019 của sinh viên hệ Đại học chính quy như sau:

Ngày nghỉ lễ

Chuyển lịch học

31/12/2018 (Thứ Hai)

05/01/2019 (Thứ Bảy)

01/01/2019 (Thứ Ba)

07/01/2019 (Thứ Hai)

 

Yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

 

File đính kèm: