Kết quả xét điều kiện đăng ký học phần tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2021-2022

Nhà trường thông báo kết quả xét điều kiện đăng ký học phần tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2021-2022

Sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm (đăng nhập bằng hòm thư vimaru để mở file).

Từ ngày 18/10-25/10/2021, những Sinh viên có nguyện vọng mở thêm lớp học phần để đủ điều kiện đăng ký học phần tốt nghiệp vui lòng nộp đơn về Phòng Đào tạo 113 Nhà A1 hoặc gửi thư về địa chỉ dktt@vimaru.edu.vn để được hỗ trợ, giải đáp.

Trân trọng thông báo.