Điều khoản về dịch vụ

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG eVMU

Khi Người dùng sử dụng dịch vụ eVMU có nghĩa là người dùng đã chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện dưới đây và chịu sự ràng buộc phải tuân thủ bởi các Điều khoản và Điều kiện đó. Người có trách nhiệm xem xét và đọc kỹ nội dung của Bản điều khoản điều kiện này. Nếu người dùng không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này thì nên chấm dứt sử dụng ứng dụng này.

Điều 1. Mô tả dịch vụ

            Ứng dụng eVMU là ứng dụng nội bộ dành cho Cán bộ, Giảng viên, Sinh viên của trường Đại học Hàng hải Việt Nam trên nền tảng thiết bị di động. Dịch vụ ứng dụng cho phép người dùng tải ứng dụng để sử dụng các dịch vụ của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cung cấp dành cho từng đối tượng.

Điều 2. Điều kiện sử dụng

 1. Chúng tôi có thể chỉnh sửa, cập nhật “Bản điều kiện và điều khoản sử dụng dịch vụ” này bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Việc chỉnh sửa này sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật trên Ứng dụng eVMU. Người dùng cần thường xuyên kiểm tra các thay đổi này, và việc người dùng tiếp tục sử dụng Ứng dụng này đồng nghĩa với việc đồng ý với các nội dung đã thay đổi đó.
 2. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, người dùng bảo đảm có quyền hợp pháp để chấp thuận và đồng ý với Điều kiện và điều khoản sử dụng, bảo đảm rằng người dùng có đủ quyền, thẩm quyền và năng lực để sử dụng Dịch vụ và để tuân theo Điều kiện và điều khoản sử dụng.
 3. Điều 3. Quyền và trách nhiệm của người dùng

  1. - Đọc, hiểu, tuân thủ các thủ tục đăng ký, trình tự giao dịch và các quy định, hướng dẫn sử dụng và và Bản điều khoản điều kiện này trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
  2. - Sử dụng đúng mục đích những thông tin dịch vụ do Ứng dụng cung cấp.
  3. - Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết khi đăng ký và/hoặc phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ theo yêu cầu của Nhà trường.
  4. - Tuân thủ các quy định pháp luật và quy định của Nhà trường liên quan đến việc đăng ký và sử dụng Dịch vụ ứng dụng.
  5. - Không sao chép, hoặc phân phối Phần mềm hoặc nội dung khác mà không có sự cho phép bằng văn bản của Nhà trường.
  6. - Giữ an toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp để bạn truy cập vào Dịch vụ.
  7. - Cập nhật, theo dõi các thông tin, thông báo, quy định, hướng dẫn về sử dụng Dịch vụ của Nhà trường theo các phương thức như: (i) cập nhật trên Ứng dụng; (ii) tài liệu hướng dẫn của Công ty; (iii) thông báo, hướng dẫn qua email, tin nhắn sms; (iv) các phương thức khác theo quy định của Công ty trong từng thời kỳ.
  8. - Các nghĩa vụ khác theo quy định của Công ty và các quy định có liên quan của pháp luật.
  9. Điều 4. Quyền và trách nhiệm của chúng tôi

   1. Chúng tôi có quyền sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu tài sản trí tuệ có liên quan, đối với Phần mềm và/hoặc Ứng dụng.
   2. Tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến việc cung ứng dịch vụ.
   3. Đảm bảo cung cấp chính xác, đầy đủ các dịch vụ cho người dùng theo thỏa thuận.
   4. Cung cấp tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ.
   5. Giải đáp thắc mắc, khiếu nại của người dùng liên quan đến dịch vụ.
   6. Bảo mật các thông tin được lưu của người dùng, trừ trường hợp phải thực hiện cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật.
   7. Không chịu trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp phát sinh nào giữa người dùng và bên thứ ba (nếu có) phát sinh từ hoặc liên quan đến các giao dịch được thực hiện không thông qua dịch vụ của Ứng dụng.
   8. Thay đổi tài liệu liên quan đến dịch vụ, thay đổi/điều chỉnh thông tin giao diện màn hình, chức năng dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải báo trước cho người dùng.
   9. Khi nâng cấp, phát triển dịch vụ, chúng tôi được phép bổ sung, cung cấp thêm các tiện ích dịch vụ cho Khách hàng mà không cần thông báo hoặc yêu cầu người dùng đăng ký bổ sung dịch vụ.
   10. Khi người dùng truy nhập và sử dụng ứng dụng, chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ các thông tin như các số liệu thống kê quá trình truy cập, các thông tin cá nhân cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký… Các thông tin cá nhân người dùng cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn bởi tên, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ thường trú, địa chỉ sử dụng dịch vụ.... Chúng tôi có quyền sử dụng các thông tin này vào việc lập kế hoạch, nghiên cứu, quản lý, giám sát, tư vấn, hỗ trợ giữa chúng tôi với người dùng hoặc cung cấp thông tin cho các cơ quan pháp luật theo yêu cầu của Luật pháp hoặc của Toà án.
   11. Các quyền khác theo quy định của Nhà trường và của pháp luật.

     Điều 5. Rủi ro và miễn trừ trách nhiệm

  Chúng tôi cam kết cung cấp Dịch vụ tốt nhất và cố gắng giảm thiểu các rủi ro có thể gặp phải về kỹ thuật cho người dùng; không chịu trách nhiệm về những rủi ro, thiệt hại của người dùng khi người dùng sử dụng Dịch vụ do những rủi ro sau:

  1. Lỗi hệ thống phần cứng, phần mềm không hoạt động hoặc hoạt động không đúng chức năng thiết kế do các yếu tố bất khả kháng gây ra như lũ lụt, hỏa hoạn, thiên tai, chập điện, hư hỏng tự nhiên …;
  2. Nguy cơ ngưng trệ hoạt động của hệ thống mạng do lỗi đường truyền Internet, mạng điện thoại di động … của nhà cung cấp dịch vụ gặp sự cố kỹ thuật hoặc quá tải;
  3. Hệ thống có thể bị nhiễm virus, bị tấn công hoặc bị ảnh hưởng của những sự cố ngoài tầm kiểm soát của Công ty làm ngưng trệ các hoạt động trao đổi thông tin; dẫn đến việc không thể xử lý hoặc thực hiện các giao dịch của khách hàng;
  4. Việc nhận dạng có thể bị nhầm, sai sót do các thông tin nhận dạng Khách hàng (tên truy cập, mật khẩu truy cập, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử) bị bên thứ 3 chiếm đoạt bằng các thủ đoạn bất hợp pháp…;
  5. Rủi ro lệnh giao dịch một khi đã được người dùng gửi đi thì không thể thu hồi do các giao dịch trên hệ thống Ứng dụng của chúng tôi được xử lý và thực hiện một cách tự động.
  6. Người dùng sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về các quyết định liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm được giới thiệu tới người dùng thông qua dịch vụ, phần mềm và/hoặc ứng dụng. Người dùng hoàn toàn bãi bỏ và miễn trừ chúng tôi khỏi bất kỳ và mọi trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, nguyên nhân khởi tố, hay thiệt hại nào xuất phát từ việc sử dụng dịch vụ, phần mềm và/hoặc ứng dụng của người dùng, hoặc trong bất kỳ cách nào liên quan đến các bên thứ ba đã được giới thiệu tới người dùng thông qua dịch vụ, phần mềm và/hoặc ứng dụng.

  Điều 6. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

  1. Điều kiện, điều khoản Dịch vụ này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
  2. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh tranh chấp, hai bên sẽ chủ động giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải. Trường hợp không giải quyết được, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định pháp luật để giải quyết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  Điều 7. Điều khoản cuối cùng

  1. Các vấn đề chưa được quy định tại Điều kiện, điều khoản này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các cam kết/thỏa thuận có hiệu lực khác giữa các bên.
  2. Người dùng đã đọc, hiểu, nhất trí và cam kết thực hiện đúng các quy định tại Điều kiện, điều khoản sữ dụng này.
  3. Điều kiện, điều khoản này có hiệu lực kể từ ngày Khách hàng thực hiện đăng ký và sử dụng dịch vụ ứng dụng/phần mềm của chúng tôi.