Những câu hỏi thường gặp - Xét tốt nghiệp

1. Thời gian đăng ký học phần tốt nghiệp là khi nào?

- Đăng ký cùng với đợt đăng ký học phần của học kỳ đó.

2. Điều kiện để được đăng ký học phần tốt nghiệp:

- Tích lũy đủ số tín chỉ theo yêu cầu của chương trình đào tạo.

- Điểm trung bình tích lũy từ 1.8 trở lên. Nếu SV đăng ký đồ án thì điểm tích lũy từ 2.5 trở lên.

3. Em muốn đăng ký đồ án mà điểm tích lũy chưa đủ 2.5, em còn 1 học kỳ chưa thi. Vậy em có được đăng ký không?

- Nhà trường chỉ xét tại thời điểm đăng ký. Như trường hợp của em là không đủ điều kiện làm đồ án. Em phải đăng ký học học phần thay thế TN.

4. Đăng ký học phần tốt nghiệp em có phải bắt buộc đăng ký Phí làm bằng và Dự lễ trao bằng không?

- Phí làm bằng bắt buộc SV phải đăng ký nếu không sẽ không được nhận bằng. Còn Dự lễ trao bằng thì không bắt buộc.

5. Điều kiện để được xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp là gì?

- Tích lũy đủ số tín chỉ theo yêu cầu của chương trình đào tạo.

- Điểm trung bình tích lũy từ 2.0 trở lên.

- Đủ các chứng chỉ: Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất, Tiếng Anh, Tin học.

- Nộp đơn xin xét tốt nghiệp về Khoa (đối với những SV tốt nghiệp chậm).

6. Em đã thi tốt nghiệp và điểm tích lũy là 2.48. Em muốn học cải thiện để lấy bằng Khá thì em phải làm gì?

- Em phải nộp đơn xin hoãn xét tốt nghiệp về Khoa,Viện.

- Đăng ký học các học phần điểm D, D+, C, C+.

- Khi nào đủ 2.5 thì em nộp đơn xin xét tốt nghiệp về Khoa.