Những câu hỏi thường gặp - Đăng ký học phần

×

Error message

  • Notice: Undefined offset: 4612 in user_node_load() (line 3697 of /var/www/html/vimaru/web/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3697 of /var/www/html/vimaru/web/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 4612 in user_node_load() (line 3698 of /var/www/html/vimaru/web/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3698 of /var/www/html/vimaru/web/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 4612 in user_node_load() (line 3699 of /var/www/html/vimaru/web/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3699 of /var/www/html/vimaru/web/modules/user/user.module).

Những câu hỏi thường gặp - Đăng ký học phần

1. Thời gian đăng ký học phần của từng học kỳ là khi nào?

Một năm có 3 đợt đăng ký học phần cho 3 học kỳ:

- Học kỳ phụ: Đăng ký vào từ 15/05-25/05.

- Học kỳ 1: Đăng ký từ 01/08-10/08.

- Học kỳ 2: Đăng ký từ 01/12-10/12.

2. Thủ tục đăng ký bổ sung/Rút học phần?

- Sinh viên mua đơn tại phòng Hành chính tổng hơp 115B-A1 và nộp tại Phòng Đào tạo 114B-A1.

- Thời gian nộp: Theo thông báo đăng ký học phần của từng học kỳ.

3. Khi học kỳ bắt đầu em có được rút học phần không?

- Trong 3 tuần đầu tiên của học kỳ sinh viên được làm đơn xin rút học phần nhưng vẫn phải đóng học phí cho các học phần xin rút.

4. Thời điểm nào rút học phần mà không phải đóng học phí?

- Trong giai đoạn đăng ký học phần trực tuyến và 3 ngày sau khi hết hạn đăng ký trực tuyến (thời gian cụ thể theo thông báo đăng ký học phần của từng học kỳ).