Thông báo lịch thi học kỳ II năm học 2020-2021

* Thi theo hình thức trực tuyến.

* SV liên hệ với Giảng viên phụ trách lớp học phần để được hướng dẫn cách thức thi và nộp bài thi.
* SV trùng lịch thi liên hệ với Giảng viên phụ trách để được bố trí thi vào ca khác hoặc gửi "Đơn xin hoãn thi" tới địa chỉ email kdcldhhh@vimaru.edu.vn để được bố trí buổi thi khác.
* SV xin cấp lại mật khẩu Email liên hệ Trung tâm CITAD - phòng 108, nhà A5. ĐT: 02253.833.228; 02253.567.550

Xem chi tiết trong file đính kèm