Thông báo Tổ chức kỳ thi Olympic các môn học cấp trường năm 2023 và thành lập các đội tuyển dự thi cấp quốc gia