Thông báo tuyển sinh đại học đợt 1 năm học 2011 - 2012

I .ĐẠI HỌC VLVH ĐÀO TẠO DÀI HẠN:

+ Đối tượng dự thi: Những người tốt nghiệp THPT, THPT hệ bổ túc, TCCN (những người đã có bằng TN đại học được miễn thi tuyển).

Thời gian đào tạo: 4,5 năm (khối kinh tế) và 5,0 năm (khối kỹ thuật);

Thi tuyển 3 môn: Toán, Vật lý, Hoá học.    

+ Chuyên ngành đào tạo:

TT

NGÀNH HỌC

Mà SỐ

TT

NGÀNH HỌC

Mà SỐ

1

Điều khiển tàu biển (ĐKT)

101

7

Xây dựng dân dụng &CN (XDD)

112

2

Khai thác máy tàu biển  (MKT)

102

8

Công nghệ thông tin (CNT)

114

3

Điện tự động công nghiệp  (ĐTĐ)

105

9

Kinh tế vận tải biển   ( KTB)

401

4

Máy tàu thuỷ  (MTT )

106

10

Kinh tế ngoại thương (KTN)

402

5

Thiết kế tàu thuỷ (VTT)

107

11

Quản trị kinh doanh  (QKD)

403

6

Đóng tàu thuỷ  (ĐTA)

108

12

Quản trị tài chính kế toán (QKT)

404

II. ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHÍNH QUY:

  

+ Đối tượng dự thi: Những người có bằng Cao đẳng chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề chính quy các chuyên ngành: ĐKT, MTB, ĐTĐ, CNT, KTB, QKD, QKT và có bằng tốt nghiệp THPT (theo quy chế tuyển sinh đào tạo liên thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng không đúng chuyên ngành nhưng cùng khối ngành với chuyên ngành đăng ký dự thi phải có Giấy chứng nhận học Bổ sung kiến thức tương đương của Trường Đại học Hàng hải (phải học thêm một số môn bổ sung kiến thức, thời gian học  thêm là 0,5 năm không tính vào thời gian đào tạo hệ liên thông).

+ Thi tuyển 2 môn: Môn cơ sở ngành và một môn của  kiến thức ngành.

  

+ Đối tượng dự thi: Những người có bằng Trung cấp chuyên nghiệp các chuyên ngành: ĐKT, MTB, QKT và có bằng tốt nghiệp THPT (theo quy chế tuyển sinh đào tạo liên thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

+ Thi tuyển 3 môn: Toán, Lý và Môn cơ sở ngành.

          

Hình thức đào tạo Chính quy: Học ban ngày và Thứ bảy, Chủ nhật, theo quy định của Bộ GD&ĐT về đào tạo chính quy. Cấp bằng đại học chính quy. Thời gian đào tạo: Từ CĐ: 1,5 đến 2,0 năm; Từ TC: 2,5 đến 3,0 năm.

Hình thức đào tạo Vừa làm vừa học: Học buổi tối, theo quy định của Bộ GD&ĐT về đào tạo VLVH. Cấp bằng đại học VLVH. Thời gian đào tạo: Từ CĐ: 2,0 đến 2,5 năm; Từ TC: 3,0 đến 3,5 năm.

III.THỜI GIAN ÔN THI VÀ THI TUYỂN:

+ Đại học liên thông: thi tuyển ngày 26+ 27/03/2011. Ôn thi từ  ngày 15/01 đến ngày 20/03/2011.

+ Đại học VLVH dài hạn: thi tuyển ngày  23+24/04/2011. Ôn thi từ ngày 09/03 đến ngày 20/04/2011.

IV.HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ TUYỂN SINH:

· Hồ sơ tuyển sinh: Theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

· Mua và nộp hồ sơ tuyển sinh đến hết ngày 08/03/2011 tại: Trung tâm Giáo dục thường xuyên (P105- P106 tầng I nhà B1 khu Giảng đường), Trường Đại học hàng hải, 338 Lạch Tray – Hải Phòng;  ĐT: 0313.(729.069, 729.986).