THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TỐT NGHIỆP VLVH CHO SINH VIÊN VƯỢT QUÁ KHUNG THỜI GIAN

Từ tháng 01/2019, Nhà trường sẽ tự động xét tốt nghiệp và cấp bằng VLVH cho các sinh viên chính quy đã hoàn thành các học phần của CTĐT nhưng chưa đạt chuẩn đầu ra, thời gian học tập vượt quá khung thời gian cho phép nhận bằng đại học chính quy.

Sinh viên xem cụ thể theo Thông báo số 33/TB-ĐHHHVN-ĐT ngày 08/01/2019.

Mọi thắc mắc các em có thể hỏi qua hòm thư, điện thoại, facebook của Phòng Đào tạo hoặc trực tiếp tại phòng 114B nhà A1.