THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần học kỳ phụ năm học 2020 - 2021

Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ phụ năm học 2020 - 2021 như sau:

1. Đối tượng đăng ký:

Học kỳ phụ dành cho các sinh viên học chậm tiến độ, học lại, học cải thiện điểm và đi thực tập theo tiến độ (không cho phép sinh viên học vượt).

2. Quy trình đăng ký:

- Đăng ký học phần: Sinh viên đăng ký học phần trên cổng đăng ký trực tuyến của trường http://dktt.vimaru.edu.vn. Lịch đăng ký cụ thể như sau:

+ Sinh viên khóa 58 trở về trước: từ 18h00 ngày 22/6/2020 đến 30/6/2020.

+ Sinh viên khóa 59-60: từ 18h00 ngày 23/6/2020 đến 30/6/2020.

- Đăng ký bổ sung: Từ ngày 25/6/2020 đến 30/06/2020 SV năm cuối từ khóa 58 trở về trước gửi tin nhắn đăng ký bổ sung học phần.

- Rút học phần: Từ 03/8/2020 đến 14/8/2020, SV nhắn tin để xin rút học phần nhưng không được rút học phí.

3. Nộp học phí:

- Thời gian: từ 06/7/2020 đến 31/7/2020.

- SV hệ chất lượng cao và lớp chọn nộp học phí tại Viện Đào tạo chất lượng cao (Phòng 213B - Nhà A4).

- SV hệ đại trà nộp học phí tại Phòng Kế hoạch - Tài chính (Phòng 109 - Nhà A1) theo lịch cụ thể của từng Khoa/Viện như sau:

+ Khoa Kinh tế, Quản trị tài chính, Công nghệ thông tin, Đóng tàu, Ngoại ngữ: từ 06/7/2020 đến 10/7/2020.

+ Khoa Hàng hải, Máy TB, Điện - ĐT, Công trình: từ 13/7/2020 đến 17/7/2020.

+ Viện Cơ khí, Môi trường: từ 20/7/2020 đến 22/7/2020.

- SV có thể chuyển khoản (Nội dung: Nộp học phí cho mã SV XXXXX) đến tài khoản 099704090000001 ngân hàng HD Bank Hải Phòng hoặc tài khoản 3714.0.1055675 mở tại kho bạc nhà nước TP Hải Phòng.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính thống kê danh sách sinh viên chưa nộp học phí và gửi Phòng Công tác SV trước ngày 23/7/2020 để đôn đốc nhắc nhở sinh viên đóng học phí đúng hạn.

- Sau ngày 31/7/2020, những SV không nộp học phí sẽ không có tên trong danh sách lớp học phần, bị điểm F tất cả các học phần đã đăng ký và học phí nợ được chuyển sang kỳ kế tiếp.

4. Ghi chú:

- Phân bố thời gian của học kỳ phụ:

+ Thời gian học: 06 tuần, từ 03/8/2020 đến 13/9/2020.

+ Thi học kỳ: 01 tuần, từ 14/9/2020 đến 20/9/2020.

(Các học phần thực tập học và thi đúng theo thời gian trong quyết định thực tập).

- Sinh viên đăng ký đi thực tập chỉ nên đăng ký học một số ít học phần để cân đối giữa thời gian thực tập và thời gian học trên lớp (SV tham khảo ý kiến của cố vấn học tập khi đăng ký).

- Theo đề nghị của khoa Công trình và Viện cơ khí, sinh viên thuộc 2 đơn vị này nếu đăng ký đi thực tập sẽ không được đăng ký học các học phần khác.

- Nhà trường mở tất cả các học phần để SV đăng ký nhưng chỉ tổ chức giảng dạy cho các lớp học phần có 10 sinh viên đăng ký trở lên (trừ các trường hợp đặc biệt Nhà trường sẽ xem xét cụ thể).

- Đầu học kỳ, Giáo vụ in Bảng theo dõi kết quả học tập chính thức (không có tên SV nợ học phí) gửi các Giảng viên tham gia giảng dạy.

- Điểm thi của học kỳ phụ chỉ dùng để tính điểm tích lũy, không dùng để tính điểm trung bình chung học kỳ và xét học bổng (ngoại trừ học phần thực tập theo tiến độ).

Đề nghị các đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.