Thông báo kết quả xử lý đăng ký học phần học kỳ phụ năm học 2022-2023

Xem chi tiết trong file đính kèm.

Nếu Sinh viên có thắc mắc vui lòng phản hồi về email dktt@vimaru.edu.vn để được giả đáp

Trân trọng cảm ơn.