Thông báo kế hoạch học trực tuyến đối với các học phần Giáo dục thể chất

Thời gian: 22/02-05/03/2021.

Nội dung: Sinh viên tập luyện theo Video hướng dẫn

Nếu cần hỗ trợ thêm, SV liên hệ Giảng viên phụ trách lớp học phần:

STT

HỌ TÊN

SĐT

1

Phạm Văn Tuất

0904451766

2

Đỗ Quân Tùng

0913353556

3

Trần Văn Nhật

0982858383

4

Nguyễn Thị Hồng Thắm

0936996475

5

Phạm Thanh Tùng

0904112231

6

Phạm Văn Xưởng

0936670986

7

Nguyễn Thái Bình

0917691978

8

Phạm Thị Oanh

0967541186

9

Vũ Đức Vinh

0977170168

10

Nguyễn Đức Chỉnh

0982966981

11

Nguyễn Thị Thương

0788202898

12

Nguyễn Thị Thủy

0938512222

13

Hoàng Tuấn Anh

0888880612

14

Nguyễn Thị Xuân Huyền

0912413498