THÔNG BÁO Kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ II - Năm học 2021-2022

Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ II - Năm học 2021-2022 như sau:

1. Công tác chuẩn bị

- Phòng Đào tạo gửi thời khóa biểu dự kiến và bảng phân công giảng viên đến các Bộ môn;

- Các Bộ môn gửi Bảng phân công Giảng viên và các đề nghị điều chỉnh thời khóa biểu (nếu có) về Phòng Đào tạo để cập nhật vào hệ thống;

- Sinh viên truy cập cổng đăng ký trực tuyến tra cứu lịch học, đổi mật khẩu có độ bảo mật cao và đăng ký thử từ 08h00 ngày 03/12/2021 đến 10/12/2021. Nếu cần hỗ trợ sinh viên gửi email về địa chỉ dktt@vimaru.edu.vn.

- Sau ngày 10/12/2021 Nhà trường sẽ xóa toàn bộ dữ liệu đăng ký thử để SV đăng ký chính thức.

2. Đăng ký học phần

2.1. Đăng ký học phần lần 1 (từ 15/12/2021 đến 19/12/2021): Sinh viên đăng ký trực tuyến trên cổng đăng ký https://dktt.vimaru.edu.vn. Cụ thể như sau:

- Hệ chất lượng cao: Từ 12h00 ngày 15/12/2021 đến 17h00 ngày 19/12/2021.

- Khóa 62: Từ 18h00 ngày 15/12/2021 đến 17h00 ngày 16/12/2021.

- Khóa 61: Từ 18h00 ngày 16/12/2021 đến 17h00 ngày 17/12/2021.

- Khóa 60: Từ 18h00 ngày 17/12/2021 đến 17h00 ngày 18/12/2021.

- Khóa 59 trở về trước: Từ 18h00 ngày 18/12/2021 đến 17h00 ngày 19/12/2021.

2.2. Điều chỉnh thời khóa biểu (20/12/2021): Phòng Đào tạo thông báo hủy các lớp có ít SV đăng ký và mở thêm một số lớp theo nguyện vọng của SV.

2.3. Đăng ký học phần lần 2 (từ 18h00 ngày 21/12/2021 đến 23/12/2021): SV điều chỉnh lịch học đã đăng ký, đăng ký bổ sung, đăng ký lại các học phần bị hủy do lớp ít hoặc đăng ký các học phần khác trên cổng đăng ký trực tuyến.

2.4. Đăng ký học phần bổ sung cho SV năm cuối và vượt khung đào tạo (từ 07/2/2022 đến 10/2/2022): Sinh viên từ khóa 59 trở về trước đăng ký bổ sung trên cổng đăng ký trực tuyến (tối đa 3 học phần). SV hoàn thành nộp học phí các học phần đăng ký bổ sung trước 20/02/2022.

2.5. Rút học phần: Trong 3 tuần đầu của học kỳ (từ 07/2/2022 đến 25/02/2022), SV rút học phần trên cổng đăng ký nhưng vẫn phải đóng học phí.

Ghi chú:

- Sinh viên đăng ký học phần tốt nghiệp trong đợt đăng ký này. Điều kiện đăng ký học phần tốt nghiệp: SV học và đủ điều kiện dự thi tất cả các học phần theo yêu cầu của chương trình đào tạo, nếu đăng ký đồ án thì điểm tích lũy từ 2.5 trở lên (các học phần đang học được tính là đạt tiến độ).

- Trước khi học kỳ bắt đầu (1 tuần), SV kiểm tra lại lịch học trên cổng đăng ký.

3. Nộp học phí

3.1. Nộp học phí chính thức (từ 05/01/2022 đến 20/02/2022):

- Nộp học phí bằng hình thức chuyển khoản (chọn chuyển khoản thông thường không thực hiện chuyển khoản nhanh) theo thông tin sau:

+ Tài khoản: Trường ĐH Hàng hải VN - Thu học phí

+ Số tài khoản: 099704090000344

+ Ngân hàng: HDBank Hải Phòng

+ Nội dung: SV Nguyễn Văn A - Mã SV xxxxx nộp học phí học kỳ/năm học

- Nộp học phí trực tiếp tại Phòng Kế hoạch - Tài chính (P.109 Nhà A1) hoặc  tại các chi nhánh của Ngân hàng HD Bank Hải Phòng:

+ Chi nhánh 1: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh.

+ Chi nhánh 2: Số 376 Tô Hiệu.

+ Chi nhánh 3: Số 116C Lương Khánh Thiện.

+ Chi nhánh 4: Tầng 2 số 2 Lô 22A Lê Hồng Phong.

- Sinh viên các CTĐT chất lượng cao và lớp chọn đóng học phí tại Ban Tài chính (phòng 213 Nhà A4) hoặc chuyển khoản vào tài khoản Viện Đào tạo Chất lượng cao.

- SV có lý do đặc biệt làm đơn xin nộp chậm học phí và xin xác nhận của Ban chủ nhiệm Khoa/Viện nộp về Phòng Công tác sinh viên trước ngày 23/01/2022 để báo cáo Ban giám hiệu cho phép đóng học phí chậm.

3.2. Nộp học phí bổ sung (từ 21/02/2022 đến 25/02/2022): SV có tên trong danh sách nộp học phí chậm nộp học phí tại phòng Kế hoạch - Tài chính. Sau ngày 25/02/2022, những SV chưa nộp học phí sẽ không có tên trong Bảng theo dõi kết quả học tập và bị điểm F tất cả các học phần SV đã đăng ký. Học phí nợ được chuyển sang học kỳ tiếp theo.

4. Cập nhật và in bảng theo dõi kết quả học tập

- Giáo vụ Khoa/Viện in Bảng theo dõi kết quả học tập tạm thời vào đầu học kỳ và in bản chính thức (không có tên SV nợ học phí, rút học phần) vào tuần thứ 6 của học kỳ để gửi cho Trưởng Bộ môn.

- Đầu tuần học thứ 7, SV không có tên trong Bảng theo dõi kết quả học tập chính thức đến Phòng Đào tạo để kiểm tra kết quả đăng ký và học phí. Giảng viên không ghi thêm tên SV vào danh sách lớp học phần chính thức.

Yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai./.