THÔNG BÁO Kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ II - Năm học 2019 - 2020

Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ II - Năm học 2019 - 2020 như sau:

1. Công tác chuẩn bị (từ 05/12/2019 đến 10/12/2019):

- Phòng Đào tạo và Viện Đào tạo CLC gửi thời khóa biểu dự kiến và bảng phân công giảng viên đến các Bộ môn trong toàn trường (trước ngày 05/12/2019).

- Các Bộ môn gửi phân công Giảng viên và các đề nghị điều chỉnh thời khóa biểu (nếu có) về Phòng Đào tạo và Viện Đào tạo CLC trước 17h00 ngày 10/12/2019 để cập nhật vào TKB.

- Sinh viên tìm hiểu các môn học của kỳ học kế tiếp trong Sổ tay sinh viên, tham khảo ý kiến của Cố vấn học tập để lên kế hoạch đăng ký học phần (đăng nhập cổng đăng ký trực tuyến trước ngày đăng ký để kiểm tra mật khẩu, không để mật khẩu là ngày sinh).

2. Đăng ký học phần (từ 16/12/2019 đến 29/12/2019):

a. Sinh viên đăng ký học phần lần 1 (từ 16/12/2019 đến 21/12/2019): Sinh viên đăng ký trực tuyến trên cổng đăng ký. Lịch đăng ký cụ thể của từng khóa như sau:

- Hệ đào tạo CLC: Từ 12h00 ngày 16/12/2019 đến 17h00 ngày 21/12/2019.

- Khóa 60: Từ 18h00 ngày 16/12/2019 đến 17h00 ngày 17/12/2019.

- Khóa 59: Từ 18h00 ngày 17/12/2019 đến 17h00 ngày 18/12/2019.

- Khóa 58: Từ 18h00 ngày 18/12/2019 đến 17h00 ngày 19/12/2019.

- Khóa 57: Từ 18h00 ngày 19/12/2019 đến 17h00 ngày 20/12/2019.

- Khóa 56 trở về trước: Từ 18h00 ngày 20/12/2019 đến hết ngày 21/12/2019.

b. Phòng Đào tạo điều chỉnh thời khóa biểu (22/12/2019):

- Phòng Đào tạo thông báo hủy các lớp có ít SV đăng ký và mở thêm một số lớp học phần SV có nhu cầu đăng ký nhiều.

- Thông báo danh sách SV đăng ký không hợp lệ: chưa đăng ký học phần, đăng ký không đủ số tín chỉ, đăng ký không thỏa mãn điều kiện tiên quyết.

c. Sinh viên đăng ký học phần lần 2 (từ 18h00 ngày 23/12/2019 đến 24/12/2019): SV đăng ký học phần trên cổng đăng ký trực tuyến.

d. Sinh viên đăng ký học phần/rút học phần tại Phòng Đào tạo (từ 25/12/2019 đến 29/12/2019): SV gửi tin nhắn đăng ký học phần qua hộp tin nhắn trên cổng đăng ký hoặc nộp Đơn xin đăng ký bổ sung/rút học phần về Phòng Đào tạo.

e. Đăng ký học phần bổ sung cho SV năm cuối và vượt khung đào tạo (từ 10/02/2020 đến 14/02/2020): Sinh viên từ khóa 57 trở về trước gửi tin nhắn đăng ký bổ sung trên cổng đăng ký trực tuyến (tối đa 3 học phần). SV hoàn thành nộp học phí các học phần đăng ký bổ sung từ 17/02/2020 đến 21/02/2020.

f. Rút học phần không rút học phí: Trong 3 tuần đầu của học kỳ (từ 10/02/2020 đến 28/02/2020), SV nộp Đơn xin rút học phần về Phòng Đào tạo để được nhận điểm “R” nhưng không được trả học phí.

Ghi chú:

Điều kiện đăng ký học phần tốt nghiệp: SV học và đủ điều kiện dự thi tất cả các học phần theo yêu cầu của chương trình đào tạo, nếu đăng ký đồ án thì điểm tích lũy từ 2.5 trở lên, các học phần đang học trong kỳ I được tính là đạt yêu cầu.

- Trước khi học kỳ bắt đầu (1 tuần), SV kiểm tra lại lịch học trên cổng đăng ký.

3. Nộp học phí

a. Nộp học phí chính thức (từ 06/01/2020 đến 14/02/2019):

- Nộp học phí trực tiếp tại các chi nhánh của Ngân hàng HD Bank (Chi nhánh 1: 116 Nguyễn Đức Cảnh-Lê Chân-HP; Chi nhánh 2: 376 Tô Hiệu-Lê Chân-HP, Chi nhánh 3: 116C Lương Khánh Thiện-Ngô Quyền-HP).

- Chuyển khoản (Nội dung: Nộp học phí cho mã SV XXXXX) đến tài khoản 099704090000001 ngân hàng HD Bank Hải Phòng hoặc tài khoản 3714.0.1055675 mở tại kho bạc nhà nước TP Hải Phòng.

- Nộp tại Phòng Kế hoạch - Tài chính (P.109 Nhà A1) theo lịch như sau:

+ Từ 06/01/2020 đến 10/01/2020: Khoa Công trình, Điện - ĐT, CNTT.

+ Từ 13/01/2020 đến 17/01/2020: Khoa Kinh tế, Quản trị TC, Ngoại ngữ.

+ Từ 04/02/2020 đến 07/02/2020: Khoa Hàng hải, Máy TB, Đóng tàu.

+ Từ 10/02/2020 đến 14/02/2020: Viện Cơ khí, Môi trường.

- Sinh viên thuộc Viện CLC đóng học phí tại phòng 213 tầng 2 Nhà A4.

- Ngày 13/02/2020, Phòng Kế hoạch tài chính gửi danh sách SV chưa nộp học phí về Phòng Công tác sinh viên để đôn đốc, nhắc nhở sinh viên đóng học phí.

b. Nộp học phí bổ sung (từ 17/02/2020 đến 21/02/2020): SV có lý do đặc biệt làm đơn có xác nhận của Ban chủ nhiệm Khoa/Viện và nộp trực tiếp tại phòng Kế hoạch - Tài chính. Sau ngày 21/02/2020, những SV chưa nộp học phí sẽ không có tên trong Bảng theo dõi kết quả học tập và bị điểm F tất cả các học phần SV đã đăng ký. Học phí nợ của SV được chuyển sang học kỳ tiếp theo.

4. Cập nhật và in bảng theo dõi kết quả học tập

- Giáo vụ Khoa/Viện in Bảng theo dõi kết quả học tập tạm thời vào đầu học kỳ và in bản chính thức (không có tên SV nợ học phí, rút học phần) vào tuần thứ 6 của học kỳ (16/3/2020-20/3/2020) để gửi cho Trưởng Bộ môn.

- Đầu tuần học thứ 7, Giảng viên thông báo các Sinh viên không có tên trong Bảng theo dõi kết quả học tập chính thức đến Phòng Đào tạo để kiểm tra kết quả đăng ký và học phí, Giảng viên không ghi thêm tên SV vào danh sách lớp học phần chính thức.

Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện để việc đăng ký trực tuyến đúng tiến độ và đạt kết quả tốt./.