THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN CHO HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2020 - 2021

Kính gửi:

                     - Các Khoa/Viện/Trung tâm.

                     - Sinh viên hệ ĐH chính quy trong toàn Trường.

Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ I - Năm học 2020 - 2021 như sau:

1. Công tác chuẩn bị

- Phòng Đào tạo gửi thời khóa biểu dự kiến và bảng phân công giảng viên đến các Bộ môn trước 17h00 ngày 14/8/2020;

- Các Bộ môn gửi Bảng phân công Giảng viên và các đề nghị điều chỉnh thời khóa biểu (nếu có) về Phòng Đào tạo trước 17h00 ngày 20/8/2020 để cập nhật vào hệ thống;

- Sinh viên tìm hiểu các môn học của kỳ học kế tiếp trong Sổ tay sinh viên, tham khảo ý kiến của Cố vấn học tập để lập kế hoạch đăng ký học phần (nên đăng nhập cổng đăng ký trực tuyến trước ngày đăng ký để kiểm tra mật khẩu, đổi mật khẩu bảo mật cao). 

2. Đăng ký học phần

2.1. Đăng ký học phần lần 1 (từ 24/8/2020 đến 27/8/2020): Sinh viên đăng ký trực tuyến trên cổng đăng ký http://dktt.vimaru.edu.vn. Cụ thể như sau:

- Hệ đào tạo chất lượng cao: Từ 12h00 ngày 24/8/2020 đến 17h00 ngày 27/8/2020.

- Khóa 60: Từ 18h00 ngày 24/8/2020 đến 17h00 ngày 25/8/2020.

- Khóa 59: Từ 18h00 ngày 25/8/2020 đến 17h00 ngày 26/8/2020.

- Khóa 58: Từ 18h00 ngày 26/8/2020 đến 17h00 ngày 27/8/2020.

- Khóa 57 trở về trước: Từ 18h00 ngày 27/8/2020 đến 17h00 ngày 28/8/2020.

2.2. Điều chỉnh thời khóa biểu (28/8/2020): Phòng Đào tạo thông báo hủy các lớp có ít SV đăng ký và mở thêm một số lớp theo nguyện vọng của SV.

2.3. Đăng ký học phần lần 2 (từ 29/8/2020 đến 01/9/2020): SV điều chỉnh lịch học đã đăng ký lần 1, đăng ký lại các học phần bị hủy do lớp ít hoặc đăng ký học phần khác trên cổng đăng ký trực tuyến.

2.4. Đăng ký học phần bổ sung/rút học phần (từ 29/8/2020 đến 03/9/2020): SV gửi tin nhắn trên cổng đăng ký trực tuyến xin đăng ký bổ sung/rút học phần. Sau ngày 03/9/2020, Phòng Đào tạo sẽ hủy những lớp học phần có ít sinh viên đăng ký.

2.5. Đăng ký học phần bổ sung cho SV năm cuối và vượt khung đào tạo (từ 21/9/2020 đến 25/9/2020): Sinh viên từ khóa 58 trở về trước nhắn tin đăng ký bổ sung trên cổng đăng ký trực tuyến (tối đa 3 học phần). SV hoàn thành nộp học phí các học phần đăng ký bổ sung trước 02/10/2020.

2.6. Rút học phần không rút học phí: Trong 3 tuần đầu của học kỳ (từ 21/9/2020 đến 09/10/2020), SV nhắn tin xin rút học phần trên cổng đăng ký để được nhận điểm “R” nhưng không được trả học phí.

Ghi chú:

- Sinh viên đăng ký học phần tốt nghiệp trong đợt đăng ký này. Điều kiện đăng ký học phần tốt nghiệp: SV học và đủ điều kiện dự thi tất cả các học phần theo yêu cầu của chương trình đào tạo, nếu đăng ký đồ án thì điểm tích lũy từ 2,5 trở lên (các học phần trong kỳ phụ được tính là đạt nhưng không tính điểm tích lũy để đăng ký đồ án).

- Trước khi học kỳ bắt đầu (1 tuần), SV kiểm tra lại lịch học trên cổng đăng ký.

3. Nộp học phí

3.1. Nộp học phí chính thức (từ 10/9/2020 đến 02/10/2020):

- Nộp học phí trực tiếp tại các chi nhánh của Ngân hàng HD Bank Hải Phòng (Chi nhánh 1: 116 Nguyễn Đức Cảnh - Lê Chân; CN2: 376 Tô Hiệu - Lê Chân, CN3: 116C Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền, CN4: Tầng 2 số 2 Lô 22A Lê Hồng Phong - Ngô Quyền).

- Chuyển tiền học phí đến tài khoản 099704090000344 tại Ngân hàng HD Bank Hải Phòng hoặc tài khoản 3714.0.1055675 mở tại kho bạc nhà nước TP Hải Phòng (Chủ tài khoản: Trường ĐH Hàng hải VN - Thu học phí, Nội dung: Họ và tên - Mã SV - Nộp học phí VMU học kỳ/năm học; Hình thức: Chuyển khoản thông thường).

- Nộp tại Phòng Kế hoạch - Tài chính (P.109 Nhà A1) theo lịch như sau:

+ Từ 10/9/2020 đến 18/9/2020: Khoa Kinh tế, Quản trị TC, CNTT, Điện-ĐT.

+ Từ 21/9/2020 đến 25/9/2020: Khoa Hàng hải, Máy TB, Ngoại ngữ, Công trình.

+ Từ 28/09/2020 đến 02/10/2020: Viện Cơ khí, Môi trường, Khoa Đóng tàu.

- Sinh viên hệ đào tạo CLC và lớp chọn đóng học phí tại phòng 213-A4 hoặc chuyển khoản về số tài khoản ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Phòng (Số TK: 0031000.307789, Chủ TK: Viện Đào tạo Chất lượng cao, Nội dung: Họ tên SV, Mã SV, Lớp, Đóng học phí).

- Ngày 01/10/2020, Phòng Kế hoạch - Tài chính gửi danh sách SV chưa nộp học phí về Phòng Công tác sinh viên để đôn đốc, nhắc nhở sinh viên đóng học phí.

3.2. Nộp học phí bổ sung (từ 12/10/2020 đến 16/10/2020): SV có lý do đặc biệt làm đơn có xác nhận của Ban chủ nhiệm Khoa/Viện và nộp trực tiếp tại phòng Kế hoạch-Tài chính. Sau ngày 16/10/2020, những SV chưa nộp học phí sẽ không có tên trong Bảng theo dõi kết quả học tập và bị điểm F tất cả các học phần SV đã đăng ký. Học phí nợ được chuyển sang học kỳ tiếp theo.

4. Cập nhật và in bảng theo dõi kết quả học tập

- Giáo vụ Khoa/Viện in Bảng theo dõi kết quả học tập tạm thời vào đầu học kỳ và in bản chính thức (không có tên SV nợ học phí, rút học phần) vào tuần thứ 6 của học kỳ (26/10/2020-30/10/2020) để gửi cho Trưởng Bộ môn.

- Đầu tuần học thứ 7, SV không có tên trong Bảng theo dõi kết quả học tập chính thức đến Phòng Đào tạo để kiểm tra kết quả đăng ký và học phí. Giảng viên không ghi thêm tên SV vào danh sách lớp học phần chính thức.

Yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai./.