Thông báo danh sách sinh viên bị trùng lịch học của khóa 55 và 56

Do bị nghẽn mạng nên khi Phòng Đào tạo cập nhật các thay đổi lịch học và họ tên Giảng viên của khóa 55 và 56 lên cổng đăng ký trực tuyến bị lỗi.

Hiện nay một số SV khóa 55 và 56 đã đăng ký học phần trước 08h00 ngày 14/12/2018 bị trùng lịch học (Xem trong file đính kèm), các em vui lòng kiểm tra lại và điều chỉnh lịch học.

Nếu có gì khó khăn vui lòng đến Phòng Đào tạo để được hỗ trợ.

Mong các em thông cảm cho sự cố ngoài ý muốn này.

Trân trọng thông báo.