Kết quả xử lý đăng học phần học kỳ phụ năm học 2020-2021

Xem chi tiết trong file đính kèm

Nếu sinh viên có khiếu nại, thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo (Phòng 113 Nhà A1, hoặc nhắn tin đến tài khoản tuanlq trên trang đăng ký trực tuyến dktt.vimaru.edu.vn)