Kết quả xét điều kiện đăng ký học phần tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2020-2021

Xem chi tiết trong file đính kèm

Sinh viên có thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo (Phòng 113 Nhà A1).

Trân trọng thông báo.