THÔNG BÁO TUYỂN SINH ( Đại học chính quy hệ liên thông từ Cao đẳng, năm học 2010-2011)

Trường Đại học Hàng hải thông báo tuyển sinh Đại học hệ liên thông từ Cao đẳng chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, năm học 2010-2011 như sau:
I/ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
1.     Điều khiển tàu biển (ĐKT)
2.     Khai thác máy tàu biển (MTB)
3.     Công nghệ thông tin (CNT)
4.     Kinh tế vận tải biển (KTB)
5.     Quản trị kinh doanh (QKD)
6.     Quản trị tài chính kế toán (QKT)
II/ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI: Những người có bằng Cao đẳng chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề chính quy các chuyên ngành: ĐKT, MTB, CNT, KTB, QKD, QKT và có bằng tốt nghiệp THPT. ( theo quy chế tuyển sinh đào tạo liên thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng không đúng chuyên ngành nhưng cùng khối ngành với chuyên ngành đăng ký dự thi phải có Giấy chứng nhận học Bổ sung kiên thức tương đương của Trường Đại học Hàng hải (phải học thêm một số môn bổ sung kiến thức, thời gian học thêm là 0,5 năm không tính vào thời gian đào tạo hệ liên thông”).
Thi tuyển 2 môn: Môn cơ sở ngành và một môn của kiến thức ngành.
III/ HÌNH THỨC, THỜI GIAN ĐÀO TẠO- CẤP BẰNG
+) Hình thức chính quy: Học ban ngày, theo quy định của Bộ GD&ĐT về đào tạo chính quy. Thời gian đào tạo từ 1,5 đến 2,0 năm. Cấp bằng đại học chính quy.
+) Hình thức vừa làm vừa học: Học buổi tối,theo quy định của Bộ GD&ĐT về đào tạo vừa làm vừa học. Thời gian đào tạo từ 2,0 đến 2,5 năm. Cấp bằng đại học VLVH.
IV/ THỜI GIAN ÔN THI VÀ THI TUYỂN:
Kỳ thi tuyển sinh tổ chức vào cuối tháng 01/2011 tại Trường Đại học Hàng hải, ôn thi từ 16/12/2010 đến 15/01/2011.
V/ HỒ SƠ TUYỂN SINH:
Theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo, có dấu của Trường Đại học Hàng hải.
Mua và nộp hồ sơ tuyển sinh từ ngày 29/11/2010 đến 15/12/2010 tại: Trung tâm Giáo dục thường xuyên (P105-P106 tầng 1 nhà B1 khu Giảng đường) Trường Đại học Hàng hải, 338 Lạch Tray, Hải Phòng, ĐT: 0313.(729069; 729986).