Skip to:

Thông báo nghỉ giảng dạy và học tập nhân ngày 20/11/2017

Kính gửi:

                               - Các Khoa/Viện/Trung tâm.

                               - Sinh viên toàn trường.                              

Để kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017), Nhà trường thông báo về việc nghỉ giảng dạy và học tập như sau:

Toàn thể Giảng viên, Sinh viên được nghỉ ngày 20/11/2017 (Thứ Hai) và tham gia các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam theo kế hoạch của các Khoa/Viện.

- Lịch dạy bù: Giảng viên tự sắp xếp và liên hệ Phòng Đào tạo để bố trí phòng học.

Đề nghị các đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

File đính kèm: