Skip to:

THÔNG BÁO LỊCH THI OLYMPIC CẤP TRƯỜNG NĂM 2017

Thời gian: 07h30-11h30 ngày Thứ Bảy, 04/03/2017

Địa điểm: Nhà A4, A6

Lịch chi tiết:

TT

Môn thi

Số SV

Phòng thi

Địa điểm

Ghi chú

1

Đại số

18

01

404-A4

 

2

Giải tích

17

 

3

Cơ kết cấu

13

02

405-A4

 

4

Cơ lý thuyết

39

 

5

Sức bền vật liệu

17

03

406-A4

 

6

Thủy lực

11

 

7

ƯDTH trong Nguyên lý máy

12

 

8

Vật lý

66

04

407-A4

 

9

ƯDTH trong Chi tiết máy

14

05

711-A6

 

10

Tin học chuyên

21

06

317-A4

 

11

Tin học văn phòng

128

07

309-A4

 

08

324-A4

 

12

Tiếng Anh

80

09

410-A4

 

10

411-A4

13

Tiếng Anh chuyên

69

11

412-A4

Thi vấn đáp từ 14h00-17h00

12

414-A4

 

Tổng cộng

505

 

 

 

 
File đính kèm: