Skip to:

Thông báo lịch hướng dẫn ôn tập kỳ thi phụ đợt tháng 04/2017

- Ôn tập: Vào ngày Thứ bảy (25/03) và Chủ nhật (26/03).

- Đóng lệ phí thi: 21/03/2017-05/04/2017.

- Lịch thi: 08/04/2017-23/04/2017.

Ghi chú: 
- Các học phần dưới 10 SV đăng ký không tổ chức ôn tập nhưng vẫn tổ chức thi.
- Sinh viên không tham gia ôn tập vẫn được thi.

Chi tiết xem trong file đính kèm.