Skip to:

THÔNG BÁO Các ngày nghỉ và chuyển lịch học trong học kỳ II - Năm học 2016-2017

Nhà trường thông báo các ngày nghỉ lễ và chuyển lịch học trong học kỳ 2- Năm học 2016 -2017 như sau:

Các ngày nghỉ

Chuyển lịch học

01/04/2017 (Thứ Bảy): Ngày thành lập Trường

GV tự bố trí

06/04/2017 (Thứ Năm): Ngày Giỗ tổ Hùng Vương

25/05/2017 (Thứ Năm)

07/04/2017 (Thứ Sáu)

24/05/2017 (Thứ Tư)

01/05/2017 (Thứ Hai): Ngày Quốc tế lao động

22/05/2017 (Thứ Hai)

02/05/2017 (Thứ Ba): Nghỉ bù ngày 30/04

23/05/2017 (Thứ Ba)

 

Các học phần kết thúc trước 15 tuần, Giảng viên có thể tự bố trí chuyển lịch giảng dạy vào tuần học kế tiếp sau khi kết thúc thời khóa biểu.

Yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.