Skip to:

Lịch ôn tập thi Olympic cấp trường năm 2017

* Thời gian: Ôn tập 4 buổi (4 tiết/buổi), vào Thứ Bảy, Chủ nhật từ 18/02/2017 đến 26/02/2017. Sáng: từ 08h00 - 11h15, Chiều: từ 13h00 - 17h15. Nghỉ giải lao giữa giờ 15 phút.

* Các môn thi có dưới 10  SV đăng ký Nhà trường không tổ chức thi.

TT

Môn thi

Phòng

Số SV

Giảng viên

Thời gian

1

Giải tích

403-A4

10

TS. Phạm Văn Minh

TS. Hoàng Văn Hùng

Ths. Phạm Quang Khải

Sáng T7 Chiều T7

2

Đại số

404-A4

20

Ths. Nguyễn Đình Dương

Ths. Lê Thanh Hoa

Ths. Đồng Xuân Cường

Sáng T7 Chiều T7

3

Sức bền vật liệu

405-A4

11

KS. Đào Văn Lập

Sáng T7

Sáng CN

4

Cơ lý thuyết

406-A4

36

Ths. Nguyễn Hữu Dĩnh

Ths. Phạm Thị Thúy

Sáng T7 Sáng CN

5

Cơ kết cấu

407-A4

13

TS. Phạm Văn Sĩ

Sáng T7

Sáng CN

6

Thủy lực

408-A4

11

TS. Nguyễn Hoàng

Sáng T7

Sáng CN

7

ƯDTH trong NLM

101-C10

13

Ths. Vũ  Thị Thu Trang

Sáng T7

Chiều T7

8

ƯDTH trong CTM

710-A6

15

Ths. Nguyễn Vĩnh Hải

Sáng T7

Chiều T7

9

Vật lý

409A4

60

Ths. Nguyễn Thế Hưng

Ths. Nguyễn Trọng Tâm

Sáng T7

Sáng CN

10

Tin học chuyên

321-A4

15

TS. Nguyễn Hữu Tuân

Sáng T7

Chiều T7

11

Tin học VP

309-A4

126

TS. Hồ Thị Hương Thơm

Sáng T7

Sáng CN

324-A4

Ths. Nguyễn Kim Anh

Sáng T7

Sáng CN

12

Tiếng Anh

412-A4

79

Ths. Ngô Thị Nhàn

Sáng T7

Sáng CN

414-A4

Ths. Vũ Thị Thúy

Sáng T7

Sáng CN

13

Tiếng Anh chuyên

411-A4

56

Ths. Nguyễn T. Hoài Phương

Sáng T7

Sáng CN